Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro: Người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó khăn