Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức hoạt động tổng kết công đoàn KCX-CN 2019

LĐLĐ Thành phố tặng Cờ thi đua “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”
LĐLĐ Thành phố tặng Cờ thi đua “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”
LĐLĐ Thành phố tặng Cờ thi đua “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”
Lên top