Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn VN

Đồng chí Hoàng Trung Hải và đồng chí Trần Thanh Hải trao thưởng cho các Chủ tịch CĐCS tiêu biểu, xuất sắc. Ảnh: H.A
Đồng chí Hoàng Trung Hải và đồng chí Trần Thanh Hải trao thưởng cho các Chủ tịch CĐCS tiêu biểu, xuất sắc. Ảnh: H.A
Đồng chí Hoàng Trung Hải và đồng chí Trần Thanh Hải trao thưởng cho các Chủ tịch CĐCS tiêu biểu, xuất sắc. Ảnh: H.A
Lên top