Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Phúc: Thành lập 4 tổ tư vấn pháp luật công đoàn