Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam: Tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức