Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam được UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam cùng các tập thể khác nhận Cờ Thi đua năm 2020 của UBND tỉnh. Ảnh: Quang Nghĩa
Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam cùng các tập thể khác nhận Cờ Thi đua năm 2020 của UBND tỉnh. Ảnh: Quang Nghĩa
Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam cùng các tập thể khác nhận Cờ Thi đua năm 2020 của UBND tỉnh. Ảnh: Quang Nghĩa
Lên top