Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định tôn vinh điển hình tiên tiến

Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN tới các điển hình tiên tiến. Ảnh: Quế Hương
Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN tới các điển hình tiên tiến. Ảnh: Quế Hương
Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN tới các điển hình tiên tiến. Ảnh: Quế Hương
Lên top