Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam ủng hộ 500kg gạo phòng chống COVID-19

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Nam trao ủng hộ 500kg gạo góp phần phòng chống COVID-19.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Nam trao ủng hộ 500kg gạo góp phần phòng chống COVID-19.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Nam trao ủng hộ 500kg gạo góp phần phòng chống COVID-19.
Lên top