Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN  - phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại Hội nghị.
Lên top