Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị lần thứ 7

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, PCT Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông đã thông tin về tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2020.
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, PCT Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông đã thông tin về tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2020.
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, PCT Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông đã thông tin về tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2020.
Lên top