Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang: Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ ba

Các đồng chí: Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Văn Cảnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang trao Bằng Lao động sáng tạo tới các cá nhân xuất sắc.
Các đồng chí: Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Văn Cảnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang trao Bằng Lao động sáng tạo tới các cá nhân xuất sắc.
Các đồng chí: Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Văn Cảnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang trao Bằng Lao động sáng tạo tới các cá nhân xuất sắc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top