Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang: Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ ba

Các đồng chí: Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Văn Cảnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang trao Bằng Lao động sáng tạo tới các cá nhân xuất sắc.
Các đồng chí: Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Văn Cảnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang trao Bằng Lao động sáng tạo tới các cá nhân xuất sắc.
Các đồng chí: Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Văn Cảnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang trao Bằng Lao động sáng tạo tới các cá nhân xuất sắc.
Lên top