Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây ký Chương trình phúc lợi đoàn viên

Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây (Hà Nội) tổ chức ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên với Công ty TNHH công nghệ và xét nghiệm Y học Medlatec (chi nhánh Sơn Tây). Ảnh: CĐHN
Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây (Hà Nội) tổ chức ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên với Công ty TNHH công nghệ và xét nghiệm Y học Medlatec (chi nhánh Sơn Tây). Ảnh: CĐHN
Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây (Hà Nội) tổ chức ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên với Công ty TNHH công nghệ và xét nghiệm Y học Medlatec (chi nhánh Sơn Tây). Ảnh: CĐHN
Lên top