Liên đoàn Lao động Thành phố thăm, tặng quà bệnh viện Ung bướu Hà Nội

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa thăm (áo vàng) thăm Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa thăm (áo vàng) thăm Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa thăm (áo vàng) thăm Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.
Lên top