Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội tập trung chăm lo người lao động

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội Lê Đình Hùng trao hỗ trợ cho gia đình chị Nhung. Ảnh: H.N
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội Lê Đình Hùng trao hỗ trợ cho gia đình chị Nhung. Ảnh: H.N
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội Lê Đình Hùng trao hỗ trợ cho gia đình chị Nhung. Ảnh: H.N
Lên top