Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội phát động thi đua

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Hải Anh
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Hải Anh
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Hải Anh
Lên top