Liên đoàn Lao động Sóc Sơn biểu dương cá nhân và tập thể trong thi đua

Liên đoàn Lao động Sóc Sơn tổ chức biểu dương tập thể và cá nhân trong các phong trào thi đua. Ảnh:LĐLĐ huyện
Liên đoàn Lao động Sóc Sơn tổ chức biểu dương tập thể và cá nhân trong các phong trào thi đua. Ảnh:LĐLĐ huyện
Liên đoàn Lao động Sóc Sơn tổ chức biểu dương tập thể và cá nhân trong các phong trào thi đua. Ảnh:LĐLĐ huyện
Lên top