Liên đoàn Lao động Quảng Ngãi đã thăm 8 đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá

Cán bộ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh hiến máu tình nguyện. Ảnh: LĐLĐ tỉnh
Cán bộ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh hiến máu tình nguyện. Ảnh: LĐLĐ tỉnh
Cán bộ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh hiến máu tình nguyện. Ảnh: LĐLĐ tỉnh
Lên top