Liên đoàn Lao động Quảng Bình tuyên dương người lao động tiêu biểu

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang trao Cờ xuất sắc của Chính phủ cho Công đoàn tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang trao Cờ xuất sắc của Chính phủ cho Công đoàn tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang trao Cờ xuất sắc của Chính phủ cho Công đoàn tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top