Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm triển khai học tập Nghị quyết 02-NQ/TW

Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ cho người lao động. Ảnh: CĐQ
Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ cho người lao động. Ảnh: CĐQ
Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ cho người lao động. Ảnh: CĐQ
Lên top