Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm trao thưởng 29 nhà giáo

Gặp mặt các cán bộ, giáo viên, nhà giáo  làm công tác Công đoàn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Ảnh: H.Nội
Gặp mặt các cán bộ, giáo viên, nhà giáo làm công tác Công đoàn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Ảnh: H.Nội
Gặp mặt các cán bộ, giáo viên, nhà giáo làm công tác Công đoàn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Ảnh: H.Nội
Lên top