Liên đoàn Lao động quận Đống Đa (Hà Nội) ra mắt 3 công đoàn cơ sở

Lễ ra mắt các Công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động Đống Đa. Ảnh: LĐLĐ Quận
Lễ ra mắt các Công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động Đống Đa. Ảnh: LĐLĐ Quận
Lễ ra mắt các Công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động Đống Đa. Ảnh: LĐLĐ Quận
Lên top