Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ ký Chương trình phúc lợi đoàn viên

Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ ký Chương trình phúc lợi đoàn viên. Ảnh: LĐLĐPT
Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ ký Chương trình phúc lợi đoàn viên. Ảnh: LĐLĐPT
Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ ký Chương trình phúc lợi đoàn viên. Ảnh: LĐLĐPT
Lên top