Liên đoàn lao động huyện Lý Nhân (Hà Nam): Tổ chức giải bóng chuyền hơi trong CNVCLĐ năm 2016