Liên đoàn Lao động huyện đạt 230% ký mới Thoả ước lao động tập thể

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đón nhận Cờ thi đua năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: MQ
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đón nhận Cờ thi đua năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: MQ
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đón nhận Cờ thi đua năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: MQ
Lên top