Liên đoàn Lao động Hải Phòng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TU

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Lên top