Liên đoàn Lao động Hà Tĩnh phối hợp tập huấn công tác nữ công

Lớp tập huấn cho các bộ nữ công công đoàn. Ảnh: TN
Lớp tập huấn cho các bộ nữ công công đoàn. Ảnh: TN
Lớp tập huấn cho các bộ nữ công công đoàn. Ảnh: TN
Lên top