Liên đoàn Lao động Hà Nội tiếp tục hỗ trợ người lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố,  Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội động viên, tặng quà cho công nhân Hứa Thị Mừng – Công ty TNHH Inkel (Quang Minh, Mê Linh). Ảnh: Ngọc Ánh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội động viên, tặng quà cho công nhân Hứa Thị Mừng – Công ty TNHH Inkel (Quang Minh, Mê Linh). Ảnh: Ngọc Ánh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội động viên, tặng quà cho công nhân Hứa Thị Mừng – Công ty TNHH Inkel (Quang Minh, Mê Linh). Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top