Liên đoàn Lao động Hà Nội khảo sát kết quả hoạt động năm 2020

Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn là một trong những hoạt động được Công đoàn Hà Nội chú trọng trong năm 2020. Ảnh: Ngọc Ánh
Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn là một trong những hoạt động được Công đoàn Hà Nội chú trọng trong năm 2020. Ảnh: Ngọc Ánh
Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn là một trong những hoạt động được Công đoàn Hà Nội chú trọng trong năm 2020. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top