Liên đoàn Lao động Hà Nội: Đề nghị công nhân lao động phải ngủ màn

Công nhân lao động tại các khu trọ cần phải ngủ màn, đậy kín các dụng cụ chứa nước, không để cho muỗi có nơi sinh sản. Ảnh: Hải Anh
Công nhân lao động tại các khu trọ cần phải ngủ màn, đậy kín các dụng cụ chứa nước, không để cho muỗi có nơi sinh sản. Ảnh: Hải Anh
Công nhân lao động tại các khu trọ cần phải ngủ màn, đậy kín các dụng cụ chứa nước, không để cho muỗi có nơi sinh sản. Ảnh: Hải Anh
Lên top