Lì xì 100 công nhân vệ sinh làm việc đêm giao thừa

Ông Ngô Anh Duyệt, chủ tịch LĐLĐ TP Nha Trang lì xì cho CNLĐ đang làm việc tại chợ Vĩnh Hải.
Ông Ngô Anh Duyệt, chủ tịch LĐLĐ TP Nha Trang lì xì cho CNLĐ đang làm việc tại chợ Vĩnh Hải.
Ông Ngô Anh Duyệt, chủ tịch LĐLĐ TP Nha Trang lì xì cho CNLĐ đang làm việc tại chợ Vĩnh Hải.
Lên top