Lễ ra quân hưởng ứng Tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đánh trống phát động Lễ ra quân hưởng ứng Tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân. Ảnh: Việt Lâm
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đánh trống phát động Lễ ra quân hưởng ứng Tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân. Ảnh: Việt Lâm
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đánh trống phát động Lễ ra quân hưởng ứng Tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân. Ảnh: Việt Lâm
Lên top