“Lễ cưới tập thể năm 2018” cho 100 cặp đôi công nhân

Các cặp đôi tham gia "Lễ cưới tập thể" năm 2017 - Ảnh: N.Tiến
Các cặp đôi tham gia "Lễ cưới tập thể" năm 2017 - Ảnh: N.Tiến
Các cặp đôi tham gia "Lễ cưới tập thể" năm 2017 - Ảnh: N.Tiến
Lên top