Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lễ cưới tập thể 2016: Cùng nắm tay tới hạnh phúc!