LĐLĐ Yên Thành (Nghệ An) hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gần 200 công nhân

Các nhu yếu phẩm được LĐLĐ huyện Yên Thành trao tặng cho gần 200 công nhân trên địa bàn. Ảnh: Q.Đ
Các nhu yếu phẩm được LĐLĐ huyện Yên Thành trao tặng cho gần 200 công nhân trên địa bàn. Ảnh: Q.Đ
Các nhu yếu phẩm được LĐLĐ huyện Yên Thành trao tặng cho gần 200 công nhân trên địa bàn. Ảnh: Q.Đ
Lên top