LĐLĐ Yên Thành (Nghệ An): Biểu dương, khen thưởng 92 cá nhân, tập thể

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Anh Tuấn
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Anh Tuấn
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Anh Tuấn
Lên top