LĐLĐ Yên Bái trao hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng COVID-19

Ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái trao hỗ trợ đến công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Văn Đức.
Ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái trao hỗ trợ đến công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Văn Đức.
Ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái trao hỗ trợ đến công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Văn Đức.
Lên top