LĐLĐ Yên Bái tặng quà các đơn vị tuyến đầu phòng, chống COVID-19

Ông Nguyễn Chương Phát – Chủ tịch LĐLĐ Yên Bái thăm tặng quà cho các đơn vị  tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch thuộc Công đoàn ngành Y tế. Ảnh: Vũ Quỳnh.
Ông Nguyễn Chương Phát – Chủ tịch LĐLĐ Yên Bái thăm tặng quà cho các đơn vị tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch thuộc Công đoàn ngành Y tế. Ảnh: Vũ Quỳnh.
Ông Nguyễn Chương Phát – Chủ tịch LĐLĐ Yên Bái thăm tặng quà cho các đơn vị tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch thuộc Công đoàn ngành Y tế. Ảnh: Vũ Quỳnh.
Lên top