LĐLĐ Yên Bái cần nâng cao cả "chất" và "lượng" cấp công đoàn cơ sở

Chủ tịnh LĐLĐ tỉnh Yên Bái - ông Nguyễn Chương Phát trao thưởng đơn vị có thành tích xuất sắc 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: AT.
Chủ tịnh LĐLĐ tỉnh Yên Bái - ông Nguyễn Chương Phát trao thưởng đơn vị có thành tích xuất sắc 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: AT.
Chủ tịnh LĐLĐ tỉnh Yên Bái - ông Nguyễn Chương Phát trao thưởng đơn vị có thành tích xuất sắc 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: AT.
Lên top