LĐLĐ Vũ Thư (Thái Bình) tập trung chăm lo NLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư (Thái Bình) sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh Bá Mạnh
Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư (Thái Bình) sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh Bá Mạnh
Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư (Thái Bình) sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh Bá Mạnh
Lên top