LĐLĐ và Sở GDĐT TP.Hà Nội: Xây dựng hình ảnh đẹp về nhà giáo, nhà trường

Lễ trao giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ nhất, năm học 2016-2017 do CĐ ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Sở GDĐT TP.Hà Nội tổ chức. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG
Lễ trao giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ nhất, năm học 2016-2017 do CĐ ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Sở GDĐT TP.Hà Nội tổ chức. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG
Lễ trao giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ nhất, năm học 2016-2017 do CĐ ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Sở GDĐT TP.Hà Nội tổ chức. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG
Lên top