LĐLĐ và Công an tỉnh Thanh Hoá: Chung tay đảm bảo an ninh trong công nhân lao động

Ông Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá - và Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá - ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2018 - 2023. Ảnh: X.H
Ông Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá - và Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá - ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2018 - 2023. Ảnh: X.H
Ông Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá - và Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá - ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2018 - 2023. Ảnh: X.H
Lên top