LĐLĐ và BHXH tỉnh Quảng Bình đối thoại với NLĐ

NLĐ Cty CP Việt Trung (Quảng Bình) tham gia đối thoại. Ảnh: H.H
NLĐ Cty CP Việt Trung (Quảng Bình) tham gia đối thoại. Ảnh: H.H