Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ và BHXH tỉnh Bắc Giang sau 1 năm phối hợp: Tuyên truyền về BHXH cho 200.000 lượt lao động