LĐLĐ TX. Hoàng Mai: Ký kết chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn”

LĐLĐ TX. Hoàng Mai (Nghệ An)  ký kết chương trình thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi về phúc lợi đoàn viên và người lao động. Ảnh: Hồng Phúc
LĐLĐ TX. Hoàng Mai (Nghệ An) ký kết chương trình thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi về phúc lợi đoàn viên và người lao động. Ảnh: Hồng Phúc
LĐLĐ TX. Hoàng Mai (Nghệ An) ký kết chương trình thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi về phúc lợi đoàn viên và người lao động. Ảnh: Hồng Phúc
Lên top