LĐLĐ TX Cửa Lò: Vận động ủng hộ 1,4 tỉ đồng phòng chống COVID-19

3 cá nhân xuất sắc nhận Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Xuân Trình
3 cá nhân xuất sắc nhận Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Xuân Trình
3 cá nhân xuất sắc nhận Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Xuân Trình
Lên top