LĐLĐ Tuyên Quang tổ chức khám sức khỏe cho 200 CNLĐ huyện Chiêm Hóa

Công nhân huyện Chiêm Hóa được khám bệnh bằng máy móc hiện đại.
Công nhân huyện Chiêm Hóa được khám bệnh bằng máy móc hiện đại.
Công nhân huyện Chiêm Hóa được khám bệnh bằng máy móc hiện đại.
Lên top