LĐLĐ TT-Huế: Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể

Ông Nguyễn Quang Trung - Phó trưởng Ban Chính sách - Pháp luật chủ trì buổi tập huấn. Ảnh: PĐ.
Ông Nguyễn Quang Trung - Phó trưởng Ban Chính sách - Pháp luật chủ trì buổi tập huấn. Ảnh: PĐ.
Ông Nguyễn Quang Trung - Phó trưởng Ban Chính sách - Pháp luật chủ trì buổi tập huấn. Ảnh: PĐ.
Lên top