LĐLĐ TT Huế: Nhiều suất quà và "Mái ấm Công đoàn" trao cho đoàn viên, NLĐ

30 suất quà đã được LĐLĐ TP. Huế trao đến đoàn viên Nghiệp đoàn xích lô xe thồ. Ảnh: LĐLĐ TP. Huế.
30 suất quà đã được LĐLĐ TP. Huế trao đến đoàn viên Nghiệp đoàn xích lô xe thồ. Ảnh: LĐLĐ TP. Huế.
30 suất quà đã được LĐLĐ TP. Huế trao đến đoàn viên Nghiệp đoàn xích lô xe thồ. Ảnh: LĐLĐ TP. Huế.
Lên top