LĐLĐ Trà Vinh: Bàn giao 3 mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở

LĐLĐ Trà Vinh bàn giao mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở
LĐLĐ Trà Vinh bàn giao mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở
LĐLĐ Trà Vinh bàn giao mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở
Lên top