LĐLĐ TP.Vũng Tàu: Hội trại CNVCLĐ hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021

CNVCLĐ tham gia phần thi ẩm thực. Ảnh LĐLĐ Bà Rịa - Vũng Tàu cung cấp
CNVCLĐ tham gia phần thi ẩm thực. Ảnh LĐLĐ Bà Rịa - Vũng Tàu cung cấp
CNVCLĐ tham gia phần thi ẩm thực. Ảnh LĐLĐ Bà Rịa - Vũng Tàu cung cấp
Lên top